Predstavujeme Vám našu novú webovú stránku

Pre správne zobrazenie web stránky použite prehliadač Google Chrome

Pozvánka na slávnostnú promenádu ku Dňu matiek

Činnosti Zelenej školy ZŠ Žitavská          Dni Zelených škôl - Ekoučebňa

Ponuka na prázdniny - tábor    Záväzná prihláška - tábor

Slávnostné otvorenie Ekoučebne   Fotosúťaž "Takto to nechceme !"

Venujte 2% z Vašich daní z príjmu Združeniu rodičov Základnej školy Žitavská 1

Eko projekt CHOBOTNICA

Zápis do 1. ročníka 

Predškoláci z materských škôl u nás

4. ročník úspešného celoškolského projektu   V Perfekte o nás napísali ...

Kurz korčuľovania

Výsledky našich piatakov v T5

Vybudovali sme ekoučebňu  Fotografie

Už desiatykrát sme otvorili brány školy pre širokú verejnosť

Na Bibliotéke krstili knihu našej pani učiteľky

Naša pani učiteľka napísala knihu Povesti a iné zvesti ...

Učíme pre život - aktivity v školskom roku 2015/2016

Termíny a miestnosti činností krúžkov 2015/2016

Slávnostné vyhodnotenie programu Zelená škola

Získali sme diplom "Na ceste k zelenej škole"

Hurá, pôjdeme do ZOO Výherný poukaz do ZOO

  Takto vyzerajú naše priestory po piatich mesiacoch rekonštrukcie

                  Obnova základnej školy v rámci projektu ISRMO

Zapojili sme sa do projektu ZELENÁ ŠKOLA

   Štruktúra vyučovacieho dňa

Aj naši žiaci prispeli k dobrej veci - Teach For Slovakia

Verejné obstarávanie na dodávanie služieb a tovarov   Povinné zverejňovanie

Voľné pracovné miesta

Aktivity
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

Archív
35. výročie
 
Povinné zverejňovanie
Časopis Jabĺčko
Významné aktivity
Naše úspechy