Konzultačné hodiny učiteľov v školskom roku 2015/2016

Meno a priezvisko učiteľa

Deň

Hodina

p. Jana Weisová – RŠ

Pondelok

14, 00 – 15, 00

p. Renáta Matúšková – ZRŠ

Pondelok

14, 00 – 15, 00

p. Tibor Rusinko – ZRŠ, TU IV. A

Streda

14, 00 – 15, 00

p. Katarína Pellerová – TU 0. A

Utorok

07, 00 – 07, 55

p. Zuzana Chmolová – TU I. A

Štvrtok

07, 00 – 07, 55

p. Jana Klužáková – TU I. B

Utorok

Streda

07, 25 – 07, 55

07, 25 – 07, 55

p. Svetlana Biskupič Čikelová – TU II. A

Utorok

Streda

07, 25 – 07, 55

07, 25 – 07, 55

p. Helena Hlavnová – TU II. B

Utorok

Streda

07, 25 – 07, 55

07, 25 – 07, 55

p. Zuzana Krahúneková – TU III. A

Utorok

Piatok

13, 00 – 13 ,30

07, 25 – 07, 55

p. Ľuboslava Slaninková – TU III. B

Štvrtok

07, 00 – 07, 55

p. Daniela Jandurová – TU IV. B

Streda

Piatok

07, 25 – 07, 55

13, 00 – 13 ,30

p. Ľubica Bajusová – TU V. A

Pondelok

07, 00 – 07, 55

p. Veronika Štefková – TU V. B

Pondelok

14, 00 – 15, 00

p. Veronika Klindová – TU VI. A

Streda

13, 00 – 14, 00

p. Jozef Vnuk – TU VI. B

Streda

13, 00 – 14, 00

p. Dáša Števeková – TU VII. A

Pondelok

14, 00 – 15, 00

p. Peter Tóth – TU VII. B

Piatok

14, 00 – 15, 00

p. Zuzana Mašterová – TU VIII. A

Streda

14, 00 – 15, 00

p. Katarína Krajčovičová – TU VIII. B

Pondelok

14, 00 – 15, 00

p. Anna Derajová – TU IX. A

Pondelok

14, 00 – 15, 00

p. Alena Králiková – TU IX. B

Streda

14, 00 – 15, 00

p. Tatiana Máťašová – zastupujúca TU v 5. ročníku

Streda

13, 00 – 14, 00

p. Jozef Filicki – zastupujúci TU v 6. ročníku

Streda

14, 00 – 15, 00

p. Alla Kováčová – zastupujúca TU v 7. ročníku

Pondelok

14, 00 – 15, 00

p. Ivan Marček – zastupujúci TU v 8. ročníku

Utorok

14, 00 – 15, 00

p. Oľga Brzobohatá – zastupujúca TU v 9. ročníku

Streda

14, 00 – 15, 00

p. Viera Toroková

Streda

07, 00 – 07, 55

p. Gabriela Balintová

Pondelok

14, 00 – 15, 00

p. Lýdia Kotásková

Štvrtok

07, 00 – 07, 45

 

Vážení rodičia,

v prípade, že Vám nevyhovujú uvedené konzultačné hodiny, dohodnite sa s príslušným vyučujúcim (telefonicky alebo písomne) na inom termíne. Všetci vyučujúci veria, že sa dohodnete k obojstrannej spokojnosti.

Schválené riaditeľkou školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 30. 09. 2015.

                                                                                                         

                                                                                                               RNDr. Jana Weisová

                                                                                            riaditeľka školy