Vedenie školy

RNDr. Jana Weisováriaditeľka školy
vyučuje Matematiku v V.A
vedie krúžok Matematika plus
Mgr. Renáta Matúškovázástupca riad. školy pre ročníky 5. – 9.
vyučuje Vlastivedu v IV.B, IV.C, Informatiku v VI.B, VII.A, VIII.A, IX.A
vedie krúžok S počítačom veselo aj vážne
Mgr. Tibor Rusinkozástupca riad. školy pre ročníky 0. – 4.
vyučuje Prírodovedu v III.B, Telesnú výchovu v IV.A, III.B, VI.A
Anglický jazyk v IV.C, Informatiku v V.A, V.B, VI.A
vedie krúžok S počítačom veselo aj vážne