História školy

    V polovici sedemdesiatych rokov začalo na poli za Vrakuňou vyrastať nové sídlisko, súčasťou ktorého sa stala aj nová základná škola. Tá slávnostne otvorila svoje brány 1.9.1977. Noví žiaci, učitelia, ale i ostatní zamestnanci školy svojou každodennou prácou začali tvoriť históriu školy. Za tie roky mnohí žiaci opustili školské lavice a dnes už idú vlastnou cestou života. O niektorých sa dozvedáme,že vo svojom odbore dosiahli vynikajúce výsledky, napríklad tenista Ján Krošlák, vizážista Martin Horňanský, operný spevák Dalibor Jenis, detský herec Martin Hrebeň, ale i vynikajúce zdravotné sestry, vodiči, predavačky, krajčírky, ekonómovia, odborníci v mnohých vedných odboroch, ba dokonca dobré mamy a otcovia, ktorí dnes vodia svoje deti do tej istej školy, v ktorej sa sami učili.

    Na čele vedenia školy bol v čase jej vzniku riaditeľ František Ereth a zástupkyne Viera Borčšová a Božena Juranová, krorých neskôr vystriedali riaditeľka Hilda Kupková a zástupkyne Eva Hauskrechtová a Emília Brinzová. Po nežnej revolúcii vedenie školy tvorili riaditeľ Boris Sodoma a zástupkyne Brigita Sejčová a Katarína Krajčovičová. Dnes škola úspešne pracuje pod vedením riaditeľky RNDr.Jany Weisovej a zástupcov Mgr.Renáty Matúškovej a Mgr.Tibora Rusinka.

    Z veľkého počtu učiteľov, ktorí pracovali v tejto škole, iba jedna učiteľka prežila so školou 38 spoločných rokov - Mgr.Oľga Brzobohatá.

    Školníkom tejto školy je už 38 rokov pán Vladimír Miklovič.