1. stupeň

Mgr. Katarína Pellerová Triedna učiteľka 0.A triedy,
Vyučuje iba v 0.A
Mgr. Zuzana ChmolováTriedna učiteľka I.A triedy
Vyučuje v I.A, IV.A
Mgr. Jana KlužákováTriedna učiteľka I.B triedy
Vyučuje iba v I.B
Mgr. Anna BombiakováTriedna učiteľka II.A triedy
Vyučuje v II.A
Mgr. Helena HlavnováTriedna učiteľka II.B triedy
Vyučuje v II.B, IV.B
Mgr. Zuzana KrahúnekováTriedna učiteľka III.A triedy,
Vyučuje iba v III.A
Mgr. Ľuboslava SlaninkováTriedna učiteľka III.B triedy
Vyučuje v III.B, IV.B
Mgr. Tibor RusinkoTriedna učiteľ IV.A triedy
Vyučuje v IV.A
Mgr. Daniela JandurováTriedna učiteľka IV.B triedy
Vyučuje v IV.B, III.A