Zamestnanci školskej kuchyne

p. Helena OsúchováVedúca školskej jedálne
p. Jarmila PetrováHlavná kuchárka
p. Eva Tománková
p. Alena Hergovičová
p. Edita Mlynáriková
p. Alžbeta Novosadová