35 rokov v živote jednej školy na Žitavskej 1

Fotoalbum

Čo je 35 rokov v živote človeka? Určite mnoho. Má za sebou detské, školské a študentské časy, postupne si buduje kariéru a úspešnú budúcnosť. Je skrátka v najlepších rokoch. Tak aj naša škola je „dáma“, ktorá je v najlepších rokoch a dámam sa predsa vek nepripomína. Jej zrod začal v septembri 1977. Bránami prechádzalo rok čo rok nespočetné množstvo žiakov od nedočkavých prváčikov až po  najstarších ôsmakov a deviatakov. Základná škola je pre každého z nás určitým odrazovým mostíkom pre ďalšie štúdium a pre budúce povolanie. Tu získavame nové vedomosti, poznatky z rôznych predmetov a určitý všeobecný prehľad.  Zostáva v našich srdciach prvácka učiteľka, ktorá bola ako naša druhá mama a tá posledná triedna alebo triedny, ktorý nás doviedol až do posledného ročníka. Pre každého z nás je základná škola taká „alma mater“, ktorá nás poslala do ďalšieho života, aby sme zužitkovali v ďalšom štúdiu to, čo nám dala ONA.

35 rokov je čas, ktorý neustále plynie a škola zažíva ďalšie a ďalšie dobrodružstvá a úspechy vo všetkých oblastiach vďaka obetavým pedagógom a šikovným žiakom. Dôkazom profesionality a kreativity pedagógov, ako aj usilovnosti žiakov bola slávnostná akadémia k 35. výročiu otvorenia školy, ktorá sa uskutočnila 7. decembra 2012 v spoločenskom dome Nivy. Program bol starostlivo pripravovaný dlhé týždne takmer  celým učiteľským zborom a samozrejme našimi žiakmi  pod kritickým okom skúsených režisérok Mgr. Kataríny Krajčovičovej a Mgr. Svetlany Biskupič Čikelovej. Program bol bohatý, zaujímavý,  ktorým nás previedli profesionálne pripravení moderátori Adam Hopocký a Andrejka Šutorová, samozrejme žiaci našej školy. Tí interaktívne zapojili do diania na javisku celé hľadisko. Tanečné kreácie striedali spevácke výkony jednotlivcov aj skupín. Svoje nadanie, talent mali možnosť predviesť malí aj veľkí. Precízne bola pripravená aj scéna a kostýmy účinkujúcich. Úspech bol odmenený dlhým potleskom, ktorý bol dostatočnou odmenou pre všetkých žiakov. Najkrajšou bodkou celého programu, ktorá zodvihla publikum zo stoličiek „standing ovation“ a nenechala žiadne oko suché bola záverečná pieseň „Oh happy day“ sprevádzaná prehliadkou všetkých vystupujúcich.

Pre nás všetkých zúčastnených to bol v skutku šťastný deň, kedy sme vzdali hold jednej dáme zvanej „ŠKOLA“. Všetkým zúčastneným pedagógom a žiakom srdečne ďakujeme za obrovské úsilie, ktoré vynaložili na prípravu nádherného programu.

V škole sa mladí ľudia učia všetkému, čo je potrebné, aby sa mohli stať profesormi.“

Mgr. Renáta Matúšková