4. ročník úspešného projektu

„Tajuplná krajina Rozprávkovo“

 Základná škola na Žitavskej ul. č. 1, zrealizovala 16. marca 2016 už 4. ročník úspešného celoškolského projektu „Tajuplná krajina Rozprávkovo“. Každým rokom sa snažíme tento projekt spracovať inak, aby bol pre žiakov vždy niečím novým zaujímavý.

Opäť za výbornej a výdatnej spolupráce s vydavateľstvom PERFEKT medzi nás zavítali spisovatelia Tomáš Janovic, Ján Beňo, Marta Šurinová, Štefan Nižňanský, Ivan Szabo, Ľuboš Bohunický, Jozef Čertík, prekladateľka Alica Kulihová, poetka Maja Kadlečíková, rozhlasová redaktorka Beáta Panáková a fotograf Vladimír Fecko.

            Besedy prebiehali v komornom triednom prostredí. Žiaci mali pre svojich hostí pripravené rôzne otázky a pripravili si pre nich tiež čítanie príbehov a básní z ich kníh. Všetci hostia boli úžasní, zaujímavo a pútavo rozprávali. Po úspešných besedách nasledovala autogramiáda hostí spojená s predajom kníh vydavateľstva Perfekt.

Asi každý uzná, že knihy umožňujú vzdelávanie, zábavu, rozvíjanie inteligencie, slovnej zásoby, ako aj rozvíjanie fantázie. Týmto megaprojektom sme podnietili záujem žiakov o čítanie, ich stimuláciu k tvorivosti, k prezentácii vlastného názoru a opäť sme sa zaujímavou formou „učili pre život“.

Ďakujeme všetkým zúčastneným hosťom, že medzi nás zavítali a pani učiteľkám a žiakom II. stupňa sa skvelú prípravu celoškolského projektu.

                                                                              Renáta Matúšková

  Fotografie