Nepedagogickí zamestanci

p. Lenka Královátajomníčka školy
p. Mária Šrenkelováekonómka školy
p. Júlia Lazarovápamistka
p. Vladimír Miklovičškolník
p. Júlia Mezzeyováupratovačka
p. Jarmila Gamanováupratovačka
p. Veronika Malíkováupratovačka
p. Júlia Macekováupratovačka