Úspechy našich žiakov

Original English Prose and Poetry Competition

ZŠ Žitavská bodovala na 41. ročníku geografickej olympiády

- Obvodné kolo Matematickej olympiády :
3. miesto        
Matej Deraj    VI.A       -     úspešný riešiteľ

- Obvodné kolo ORION FLORBAL CUP :
1. miesto       
mladší žiaci

2. miesto       starší žiaci 

- Krajské kolo vedomostnej súťaže z astronómie :
3. miesto         Christián Horník        IX.B - postupuje do celoslovenského kola

- Krajské kolo geografickej olympiády :
8. miesto         Matej Deraj       VI.A      -    úspešný riešiteľ

- Prírodovedná súťaž v Centre detskej tvorivosti
1. miesto       
žiaci  IV.B  Myjavec, Lukovics, Vanek

- Obvodné kolo Pytagoriády (štvrtok 29.3.2012)

Kategória P3 : 6. miesto Martin Žolták III.B - úspešný riešiteľ
                     22. miesto Natália Rozborová III.B  - úspečný riešiteľ
                     26. miesto Júlia Čerňanská III.B - úspešný riešiteľ

Kategória P4 : 8. miesto Ján Wittenberger IV.A - úspešný riešiteľ

Kategória P6 : 3. miesto Matej Deraj VI.A - úspešný riešiteľ
                     12. miesto Hanka Pašková VI.A - úspešný riešiteľ

- Literárna súťaž „Som poeta, môžem ísť do sveta“ (pri príležitosti medzinárodného dňa materinského jazyka vyhlásila mestská časť Bratislava – Vrakuňa)

Žiaci víťazných prác:
Šimon Szabo II.B
Timea Veverková IV.A
Patrik Horváth III.B

- Obvodné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín (23.3.2012)

Próza   1. miesto   Čerňanská Júlia       III.B  v I. kategórii

Próza   1. miesto   Antalová Patrícia   VII.A  v II. kategórii

 

- Okresné  kolo súťaže  pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ  „Zázračné korálky“ a „Čarovná       stavebnica“ 2012 (14.2.2012):

1.miesto, súťažná téma “Zázračné korálky“, Lucia Kobelová, II.B

1.miesto, súťažná téma “Čarovná stavebnica“, Adam Fülöp, II.B

2.miesto, súťažná téma “Zázračné korálky“, Petra Boháčová, II.B

 

- OK geografickej olympiády (7.2.2012) :

 5. ročník:       3. miesto         Jakub Slaninka             -    úspešný riešiteľ

                         5. miesto        Andrej Balga                 -    úspešný riešiteľ

                        14. miesto       Katarína Rusinková     -    úspešná riešiteľka

 6. ročník:       1. miesto        Matej Deraj  -    úspešný riešiteľ,    postupuje do krajského kola GO

                         22. miesto        Adam Zacharda           -    úspešný riešiteľ

 9. ročník:       8. miesto         Samuel Tomášik            -    úspešný riešiteľ

                         13. miesto      Ľuboš Hečko                 -    úspešný riešiteľ

 

- Pexesový turnaj pre žiakov 1. ročníka ŠKD (30.1.2012) -  Centrum detskej tvorivosti na Bodvianskej  Zúčastnilo sa ho 20 detí zo ZŠ Žitavská a Železničná.

Absolútnou víťazkou sa stala Eliška Suráňová. Tretie miesto obsadila Miška Hečková a z chlapcov sa na šieste miesto prebojoval Lukáš Matejčík.

 

- Obvodné  kolo matematickej olympiády, kategória Z5 (25.1.2012)

Katarína Rusinková – úspešná  riešiteľka

 

-Obvodného kolo obvodného kola olympiády  v anglickom jazyku – 17.1.2012, 

13. miesto  v kat.1B reprezentovala Barbora Boháčová zo VIII.A,

12. miesto v kat. 1A  Marek Križanský zo VII.A

 

- Obvodné  kolo olympiády v nemeckom jazyku –  20.1.2012, 

3. miesto v kat.1B sa Diana Uličná z IX.A 

 

1. miesto Marianka  Kadlecová z I.A  - výtvarná súťaž „Vianočná pohľadnica“

 

- Mikulášskom turnaji v malom futbale  žiakov 1. – 4.roč. ZŠ,15.12. 2011 v ZŠ, Železničná

2. miesto, zo žiakov školu reprezentovali

 

- Majstrovstvá kraja vo florbale v Stupave (24. 11.) –

2. miesto – mladší žiaci

 

- Majstrovstvách obvodu Bratislava 2  vo florbale (23. 11.)

1. miesto - mladší žiaci

 

- Minihádzaná  5.-6. roč. základných škôl v rámci projektu Liga za duševné zdravie (20.10.2011) 2. miesto na turnaji