Voľné pracovné pozície pre školský rok 2015/2016 :

Riaditeľka Základnej školy na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava informuje o voľnej pracovnej pozícii pre školský rok 2015/2016:

- učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie (I. stupeň) na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobným údajov.

Nástup: september 2015 

Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Svoje žiadosti zasielajte na adresu školy, e-mailom: skola@zszitavskaba.edu.sk (do predmetu uveďte názov pozície), alebo nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach: 02/45 241 167 alebo 0911 356 615