Verejné obstarávanie

       Profil verejného obstarávateľa
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Základná škola
Žitavská 1, 821 07 Bratislava
štatutárny zástupca: RNDr. Jana Weisová, riaditeľka školy
IČO: 31780806
DIČ:2020971964

Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.d), zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná škola podľa § 49a uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejné obstarávanie na dodávku ovocia a zeleniny
Príloha č. 1 Cenník ovocia a zeleniny  Víťaz verejného obstarávania: Peško & Turner s r.o.

Verejné obstarávanie na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
Príloha č. 1 Cenník mlieka a mliečnych výrobkov         Víťaz verejného obstarávania:                 Anna Kalmárová, Potraviny

Verejné obstarávanie na dodávku mäsa, údenín, mäsových výrobkov, hydiny a vajec
Príloha č. 1 Cenník mäsa a mäsových výrobkov, hydiny a vajec  Víťaz verejného obstarávania: Arpád Bognár, Mäso údeniny

Verejné obstarávanie na výmenu podlahoviny z PVC
Príloha č. 1 Cenník pokladky PVC   Víťaz verejného obstarávania: LINEA s r.o.

Verejné obstarávanie na dodávku maliarskych a natieračských prác
Príloha č. 1 Cenník maliarskych a natieračských prác   Víťaz verejného obstarávania:                 Zoltán Sóoky, Dokončovacie stavebné práce

 

                                       Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok                                         Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok
Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok
Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 
 

Verejné obstarávanie na dodávku kancelárskych potrieb
Príloha č. 1 Kancelárske potreby       Víťaz verejného obstarávania: Ševt, a.s. 

                                                Zmluva - Ševt


Verejné obstarávanie na dodávku čistiacich potrieb
Príloha č. 1 Čistiace potreby     Víťaz verejného obstarávania: Ladislav Pócs - 3P slúži Vám

                                     Rámcová zmluva - drogéria


Vybraní dodávatelia vo verejnom obstarávaní v oblasti dodávky potravín