Vychovávateľky ŠKD

p. Želmíra Macková - vedúca ŠKD
p. Monika Sziglová
p. Katarína Janušeková
p. Jana Vetrecinová
p. Magita Vinciová
p. Katarína Straková