Čítame so záujmom a s radosťou

Ľudia na Slovensku ani v súčasnosti nestrácajú záujem o knihy a čítanie. Dôkazom bola aj tento rok veľká návštevnosť milovníkov kníh na 23. knižnom veľtrhu v Bratislave – Bibliotéka.Je to najväčší knižný veľtrh na Slovensku, ktorý ponúka mnoho kvalitných titulov.

Program bol obohatený o stretnutia s autormi, autogramiádu, dramatizované čítanie, varenie z kuchárskych kníh, či tvorivé dielne.

Dňa 4.11.2015 sme dostali pozvanie byť súčasťou krstu  kníh nových autorov, ktorým práve vychádzajú knižné tituly. Jednou z takýchto autorov boli aj  p. Mgr. Renáta Matúšková, a Jiří Holub, ktorí predstavili svoju knihu pod názvom „ Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch/Vzbura strašidiel“ od vydavateľstva Perfekt 2015.

Kedže pani Mgr. Renáta Matúšková pôsobí na ZŠ Žitavská ako pani zástupkyňa, dostali sme o jej knihe informácie ako sa hovorí z „ pravej ruky“.

Už dlhší čas jej povesti vychádzali v detskom časopise Fifík. Na základe toho vydavateľstvo Perfekt dostalo nápad spojiť dve knižky do jednej a vydať ich.  Informácie čerpala z literatúry, internetu, no samozrejme, všetky miesta o ktorých píše v knihe aj osobne navštívila a mnohé sú jej srdcovou záležitosťou.

Je spoluautorkou niekoľkých vlastivedných učebníc a mnohých metodických materiálov.

Tešíme sa z jej úspechov a sme hrdí, že je našou súčasťou. Prajeme jej knihe „Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch/Vzbura strašidiel“ mnoho predaných výtlačkov a veľa inšpirácii na ďalšie pokračovania.

                                                                                                             Mgr. Zuzana Krahúneková

Fotografie