Organizácia školského roka 2015 / 2016

1.9.2015 (Utorok)   začiatok šk.r. 2015 / 2016
2.9.2015 (Streda)Slávnostné otvorenie
3.9.2015 (Štvrtok)začiatok vyučovania podľa rozvrhu
29.1.2016 (Piatok)koniec I. polroka
2.2.2016 (Utorok)začiatok II. polroka, začiatok vyučovania v II. polroku
30.6.2016 (Štvrtok)koniec školského roka 2015 / 2016

Školské prázdniny a dni voľna :

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

28. október 2015 (streda)

29. október – 30. október 2015

2. november 2015 (pondelok)

vianočné

22. december 2015 (utorok)

23. december 2015 – 7. január 2016

8. január 2016 (piatok)

polročné

29. 1. 2015 (piatok)

1. február 2016 (pondelok)

2. február 2016 (utorok)

jarné

Košický kraj, Prešovský kraj

12. február 2016 (piatok)

15. február – 19. február 2016

22. február 2016 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

19. február 2016 (piatok)

22. február – 26. február 2016

29. február 2016 (pondelok)

Banskobystrický kraj             Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

26. február 2016 (piatok)

29. február – 4. marec 2016

7. marec 2016 (pondelok)

veľkonočné

23. marec 2016 (streda)

24. marec – 29. marec 2016

30. marec 2016 (streda) 

letné

30. jún 2016 (štvrtok)

1. júl – 2. september 2016

5. september 2016 (pondelok)

Štruktúra vyučovacieho dňa

Pre žiakov navštevujúcich ranný školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) sa škola otvára o 6.00 hod. Do ranného ŠKD môžu žiaci prichádzať do 7.30 hod.

               Pre ostatných žiakov sa budova základnej školy otvára ráno o 7.40 hod. Na zabezpečenie nerušeného začiatku vyučovania sa vchody do školy uzamykajú o 7.55 hod. Vyučovanie sa začína  presne o 8.00 hod. Neskorý príchod na vyučovanie narúša plynulosť vyučovacieho procesu, preto je  žiaduce, aby ste príchod Vášho dieťaťa načasovali na 7.40 hod. a Vaše dieťa bolo najneskôr o 7.55 hod. v triede – prezlečené, prezuté a pripravené na vyučovanie.

               Ak sa Vaše dieťa stravuje v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“), nenavštevuje ŠKD a vyzdvihujete si ho ihneď po skončení vyučovania, poskytnite mu dostatočný časový priestor na správne a pokojné stolovanie a odobedovanie.

               V prípade, že Vaše dieťa navštevuje ŠKD, prosíme Vás, aby ste  v záujme zachovania plynulosti popoludňajšej výchovnej činnosti svoje dieťa  vyzdvihli z ŠKD buď do 14.00 hod. a potom až po 15.30 hod.

               V prípade, že Vaše dieťa navštevuje niektorý zo záujmových útvarov cez vzdelávacie poukazy, ktorých činnosť je zvyčajne v čase od 14.00 do 16.00 hod., prosíme Vás, aby ste nerušili svoje dieťa pri záujmovej činnosti svojimi  nečakanými  príchodmi  pred ukončením činnosti krúžku.

Zvonenie :

0. hodina : 7:00 - 7:45

1. hodina : 8:00 - 8:45
2. hodina : 8:55 - 9:40
                                  desiatová prestávka
3. hodina : 9:55 - 10:40
                                   veľká prestávka
4. hodina : 11:00 - 11:45
5. hodina : 11:55 - 12:40
6. hodina : 12:50 - 13:35
7. hodina : 14:00 - 14:45