Poďakovanie za zakúpenie výškovo nastaviteľných lavíc            do 0. ročníka

Ďakujeme Vám za poukázanie 2% z vašich daní z príjmu.

Spoločnosť darovala dva počítače za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
Poďakovanie občianskemu združeniu Arte Bene a spoločnosti Marsann IT
Pomoc pri realizácii projektu "Dokážeme zachránit našu Zem ?" Spolocnost ŠEVT a.s. je popredný poskytovatel moderných služieb v oblasti predaja kompletného sortimentu kancelárskych a školských potrieb, papiera, umeleckých potrieb, tonerov, tlacív a poskytovania služieb v oblastiach digitálnej tlace najrôznejších dokumentov a publikácií, viazania dokumentov a knihárskych prác, výroby peciatok, vizitiek, laminovania, služieb v oblasti kopírovania a radu dalších služieb.
Pomoc pri realizácii projektu "Vycistime svoje Slovenko".

Naši sponzori – milí rodičia, ochotní vždy pomôcť

p. Silvia Baroková – tonery do tlačiarne, 1 000 € - finančná čiastka na Ekoučebňu,

p. Natália Boldišová – darovala niekoľko balíkov papiera do kopírky, zohnala nábytok z firmy, v ktorej  pracuje jej otec,

p. Martina Brinzová – zasponzorovala dresy s potlačou pre florbalové družstvo,

p. Silvia Bubeníková zohnala nábytok z firmy, v ktorej pracuje,

p. Marek Choma – zabezpečil biele tabule do tried a odborných učební,

p. Katarína Kadlecová – čaje do čajovne ku „Dňu otvorených dverí“,

p. Denisa Laurincová – zabezpečila opravu podlahy bočného vchodu školy,

p. Stanislav Macháč – zabezpečil a doviezol piesok na detské ihrisko v areáli školy,

p. Peter Patrnčiak – zabezpečil auto na prevezenie darovaného nábytku,

p. Katarína Rusinková – zabezpečila auto na prevezenie darovaného nábytku,

p. Ján Semanco – daroval kávu a čaje pri príležitosti „Dňa otvorených dverí“, zápisu prvákov do ZŠ,

p. Ladislav Veverka – zabezpečil auto na prevezenie darovaného nábytku,

p. Ján Wittenberger – firma Pc micro nám darovala rôzne drobné darčeky s potlačou loga školy pri príležitosti „Dňa otvorených dverí“, Festivalu škôl a škôlok, zápisu prvákov do ZŠ,