ZOZNAM KRÚŽKOV

v školskom roku 2015/2016 

Názov krúžku

Vyučujúci

Deň

Čas

Miestnosť

Florbal I (3. – 4. ročník)

p. Jozef Vnuk

pondelok

14, 00 – 16, 00

Telocvičňa

Pečieme hravo a zdravo (0. – 9. ročník)

p. Ľubica Bajusová,

p. Eva Majerská

pondelok, štvrtok

14, 00 – 16, 00

Kuchynka

Stolný  tenis (5.- 9. ročník)

p. Ivan Marček

pondelok

14, 00 – 16, 00

Telocvičňa

Taliansky jazyk (0. – 9. ročník)

p. Tatiana Máťašová

pondelok

14, 00 – 16, 00

Jazykové laboratórium

Žitavanček  (3. – 6.ročník)

p. Ľuboslava Slaninková

štvrtok

14, 00 – 16, 00

Zrkadlovka

Žitavanček  - Materská škola

+ (0. – 2. ročník)

p. Ľuboslava Slaninková

pondelok

16, 30 – 17, 30

Zrkadlovka

Matematika plus (7. a 8. ročník)

p. Peter Tóth

pondelok

14, 00 – 16, 00

Učebňa PC

Mladý výtvarník (0. – 9. ročník)

p. Alena Králiková

utorok

14, 00 – 16, 00

IX. B

Konverzácia v anglickom jazyku (5. – 9. ročník)

p. Alla Kováčová

utorok

14, 00 – 16, 00

Jazykové laboratórium

Florbal II (5. – 6. ročník)

p. Jozef Vnuk

utorok

14, 00 – 16, 00

Telocvičňa

V čajovni zdravo i hravo (3. – 9. ročník)

p. Katarína Krajčovičová

utorok

14, 00 – 16, 00

Čajovňa - študovňa

Príprava na T9 zo slovenského jazyka a literatúry

p. Zuzana Mašterová

utorok

14, 00 – 16, 00

IX. A

Florbal III (7. – 9. ročník)

p. Jozef Vnuk

streda

14, 00 – 16, 00

Telocvičňa

Mladý filmár (5. – 9. ročník)

p. Veronika Klindová

streda

14, 00 – 16, 00

Multimediálna učebňa

Výtvarný krúžok (0.- 4. ročník)

p. Daniela Gregová

streda

14, 00 – 16, 00

IV. B

Scénické tance pre dievčatá (0.- 4. ročník)

p. Gabriela Balintová

pondelok

14, 00 – 16, 00

Zrkadlovka

S počítačom veselo aj vážne (0. - 9. ročník)

p. Renáta Matúšková,

p. Zuzana Krahuneková

streda, štvrtok

14, 00 – 16, 00

Učebňa PC

Loptové hry (5.-6. ročník)

p. Ivan Marček

štvrtok

14, 00 – 16, 00

Telocvičňa

Matematika 9

p. Jozef Filicki

streda

14, 00 – 16, 00

Učebňa PC

Pohybové hry (0.- 4. ročník)

p. Tibor Rusinko

štvrtok, piatok

14, 00 – 16, 00

Telocvičňa

Slovenčina T9

p. Alena Králiková

štvrtok

14, 00 – 16, 00

IX. B


Takto sa snažia deti na krúžkoch